Archiven

Het is mogelijk om, tijdens de Corona crisis, aan collega bedrijven personeel uit te lenen. Waar moet u op letten?

maart 22, 2020 9:15 am Gepubliceerd door

Het uitlenen van personeel tijdens de Corona crisis vindt plaats bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk. Hierbij geldt wel dat het loonvoorschrift, zoals bedoeld in de WAADI, van kracht blijft. Tevens dien je in de Kamer van Koophandel de registratie te maken dat je personeel uitleent. Omdat dit nogal specifieke vereisten zijn en er nog meer spelregels gelden, raden we je aan altijd met ons contact op te nemen om de voor- en tegens te bespreken.

Het uitlenen van personeel tijdens de Corona crisis vindt plaats bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk. Hierbij geldt wel dat…

Ben ik verplicht tot 100% van het salaris uit te betalen?

maart 22, 2020 9:00 am Gepubliceerd door

Ja, dat moet om in aanmerking te komen voor de NOW. Overigens geldt dit altijd (100% doorbetaling) als er sprake is van een situatie die de medewerker niet aan te rekenen is. Het normale arbeidsrecht blijft immers gewoon van toepassing.

Ja, dat moet om in aanmerking te komen voor de NOW. Overigens geldt dit altijd (100% doorbetaling) als er sprake…

Nog geen flexwerkersregeling.

maart 21, 2020 1:15 pm Gepubliceerd door

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over een regeling voor flexwerkers. Op tafel ligt de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA), maar die regeling kent grote nadelen, aldus het kabinet. Deze nadelen hebben onder meer te maken met het feit dat maatwerk leveren moeilijk is en er weinig capaciteit bij uitvoerder UWV beschikbaar is. Het kabinet wil daarom met de Tweede Kamer overleggen over de invulling van deze regeling.

Zodra hier meer over bekend is zullen we de informatie publiceren.

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over een regeling voor flexwerkers. Op tafel ligt de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele…

Wat is de positie van de werknemer?

maart 20, 2020 5:00 pm Gepubliceerd door

De werkgever is het niet toegestaan,  als gebruik wordt gemaakt van de NOW regeling, ontslag aan te vragen voor medewerkers op grond van bedrijfseconomische redenen. De werknemers ontvangen tijdens de periode waarin de NOW regeling van kracht is hun volledige salaris. De werknemer hoeft geen aanspraak te doen op de WW, dus er worden dan ook geen WW-rechten opgesoupeerd.

De werkgever is het niet toegestaan,  als gebruik wordt gemaakt van de NOW regeling, ontslag aan te vragen voor medewerkers…

Een medewerker is ziek, maar het project stopt ook. NOW of ziektewet van toepassing?

maart 20, 2020 3:00 pm Gepubliceerd door

Ziek zijn wil niet zeggen dat je ook arbeidsongeschikt bent. Deze regel gold al en blijft ook onder crisis gelden.  Het is dus noodzakelijk goed met de medewerker in gesprek te gaan of deze daadwerkelijk arbeidsongeschikt is. Als een medewerker ziek is en dus ook arbeidsongeschikt, moet er loon doorbetaald worden.

Als een medewerker naar huis wordt gestuurd door de opdrachtgever (of werkgever) dan is de medewerker niet per definitie ziek, maar kan hij door de maatregel geen werk uitvoeren.  Als hierdoor omzet wordt misgelopen en men voldoet aan de regels van het NOW, dan vallen deze uren daar ook onder.

 

Ziek zijn wil niet zeggen dat je ook arbeidsongeschikt bent. Deze regel gold al en blijft ook onder crisis gelden. …

Een tijdelijk contract loopt af tijdens NOW periode. Kan ik verlengen?

maart 20, 2020 2:00 pm Gepubliceerd door

Ja, dat kan. Als je in die periode besluit de tijdelijke medewerker een verlenging van het contract aan te bieden, dan kan dat.

Let wel op dat je in het geval je het contract niet wenst te verlengen, tijdig de schriftelijke mededeling doet aan de medewerker. De termijn van 1 maand aanzegging blijft immers bestaan.

Ja, dat kan. Als je in die periode besluit de tijdelijke medewerker een verlenging van het contract aan te bieden,…

Moeten vakantiedagen opgenomen worden in de periode waarin sprake is van een NOW subsidie?

maart 20, 2020 1:00 pm Gepubliceerd door

Vakantiedagen die al ingepland stonden (en aangevraagd werden vóórdat er sprake was van de Coronacrisis) moeten opgenomen worden in de periode waarin ze vooraf waren gepland. Wij raden wel aan met de medewerker de dialoog hierover aan te gaan. Op dit moment (23 april 2020) wordt over de rechtvaardigheid hiervan gedebatteerd. Mogelijk komt er een gewijzigd standpunt/zienswijze. Anderzijds worden werkgevers niet blij van het vooruitzicht als bijvoorbeeld de meerderheid van de werknemers in Q4 alle vakantiedagen wil opnemen. Dialoog blijft de sleutel.

Een werkgever kan medewerkers niet verplichten om ongeplande vakantiedagen op te nemen tijdens de duur van de NOW.

Tijd-voor-tijd uren (opgebouwd op basis van meerwerk/overwerk) kunnen wel gevraagd worden op te nemen.

Vakantiedagen die al ingepland stonden (en aangevraagd werden vóórdat er sprake was van de Coronacrisis) moeten opgenomen worden in de…