Carnaval ligt alweer enkele dagen achter ons, vooral in het zuiden wordt het feest uitbundig en op grote schaal gevierd. Inmiddels zijn de binnensteden weer vrij van confetti, maken “Sjeng oan de geng” en “die hendjes de lucht in” weer plaats voor de top 40 en worden de stemmen alweer iets minder schor. Deze vier dagen worden groots gevierd en er wordt vaak stevig genoten van drank en in toenemende mate drugs. Onder invloed vervagen grenzen die dan ook met grote regelmaat overschreden worden. Dat een moment van onnadenkendheid kan leiden tot het intrekken van een beveiligingspas, is beveiligers over het algemeen wel bekend. Dat het ook je baan kan kosten als je een VOG nodig hebt of dat je voor je werk op een andere manier gescreend moet worden om je werk te kunnen doen, zoals bijvoorbeeld de Schipholpas, is bij veel mensen minder bekend.

Waarom kan een foutje mij mijn beveiligingspas of VOG kosten?

Je hoeft geen notoire raddraaier te zijn om ergens in verzeild te raken! Door de jaren heen hebben wij keurige huisvaders en -moeders verzeild zien raken in vechtpartijen die een in de volksmond genoemd “strafblad voor mishandeling” opleverde. Werden er spullen meegenomen uit een horecagelegenheid wat leidde tot een veroordeling voor diefstal, en leverde het betasten van een voorbijkomende vrouw een veroordeling wegens aanranding op. Meestal gebeuren dat soort dingen in een opwelling en wordt er niet nagedacht over de consequenties. Mocht je in een dergelijke situatie terechtkomen, dan levert je dat meer hoofdpijn op dan een flinke kater na een paar dagen carnaval vieren. Vooropgesteld dat wij het plegen van dergelijke delicten onder invloed op geen enkele wijze goedkeuren, zijn wij van mening dat je jezelf gewoon dient te gedragen. Ook als je onder invloed bent, kunnen wij ons wel voorstellen dat iemand bijvoorbeeld in een vechtpartij terecht kan komen. Na een aantal drankjes kan de drukte leiden tot net iets meer irritatie en kan een opmerking al snel leiden tot geweld. Met een beetje pech word je door de politie aangehouden en mag je het bureau verlaten met een schikkingsvoorstel of dagvaarding van de Officier van Justitie op zak. Krijg je hierna een veroordeling, dan ben je in het bezit van het uittreksel justitiële documentatie in de volksmond strafblad genoemd. Als je voor je werk een beveiligingspas, VOG of anderszins een screening nodig hebt om je werk uit te mogen voeren, zoals de Schipholpas, kun je daar flink wat problemen mee krijgen als deze opnieuw aangevraagd moet worden of als bekend wordt dat je een veroordeling hebt.

Maar dat ik onder invloed een strafbaar feit bega is toch privé en heeft niets met mijn werk, beveiligingspas of VOG te maken?

Dat zou je misschien denken, echter het feit blijft staan dat je een strafblad hebt dat tijdens een screening naar boven komt. Voor een beveiligingspas is het dan al direct einde arbeidsovereenkomst als de zienswijze niet leidt tot het mogen behouden of afgifte van de beveiligingspas. Mocht je een VOG nodig hebben voor je werk, dan staat ook meestal de ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst dat het niet kunnen overleggen van een geldige VOG leidt tot het ontbinden van de arbeidsovereenkomst. Ook bij het intrekken van bijvoorbeeld de Schipholpas kun je meestal direct vertrekken. De reden van intrekken of weigeren van een beveiligingspas of Schipholpas, of het niet afgeven van een VOG heeft dus niets te maken met wanneer of onder welke omstandigheden het feit gepleegd is, maar juist dát het feit gepleegd is.

Onder invloed weet ik eigenlijk niet goed wat er gebeurd is, kost me dat dan alsnog mijn beveiligingspas of VOG?

Ja! Zoals eerder gezegd, maakt het niet uit hoe het feit gepleegd is, maar dat het feit gepleegd is. Men denkt dat het onder invloed van alcohol of drugs zijn leidt tot geen veroordeling vanwege ontoerekeningsvatbaarheid. Niets is echter minder waar, ondanks dat je misschien niet meer weet wat er precies gebeurd is, kun je alsnog veroordeeld worden. Juridisch wordt dat Culpa in Causa genoemd. Kortgezegd betekent dit dat je jezelf in de toestand hebt gebracht waarin je het strafbare feit gepleegd hebt, bijvoorbeeld door teveel te drinken of drugs te gebruiken.

Als ik dan mijn beveiligingspas of VOG niet krijg, kan ik dan nog iets doen?

Meestal krijg je het voornemen per brief dat je de beveiligingspas of VOG niet krijgt of dat de beveiligingspas ingetrokken wordt. Hierin staat dan dat je een zienswijze kunt geven alvorens men overgaat tot het definitief weigeren of intrekken. Besef goed dat je uitgebreid uit moet leggen waarom je het niet eens bent met het voornemen. Het simpele “ik was onder invloed en weet het niet meer” gaat je in ieder geval niet redden! Daarnaast is de zienswijze de eerste stap in de juridische procedure om je beveiligingspas of VOG alsnog te krijgen of om deze te behouden. Hierna kun je nog bezwaar maken tegen de beslissing en mocht dat bezwaar afgewezen worden kun je nog naar de rechter.

Inmiddels hebben de specialisten van facily LAW juristen behoorlijk wat ervaring opgedaan in zaken waarin de beveiligingspas of VOG ter discussie kwam te staan. Wij kunnen je dan ook uitstekend bijstaan tijdens de zienswijze of verdere juridische procedure. Mocht je hierover vragen hebben neem dan contact op met onze specialisten.