Het doen van zaken brengt soms niet-betalende klanten met zich mee. Bij de diverse franchisenemers binnen facily LAW juristen en mediators en facily LAW advocatuur kwamen steeds meer vragen binnen over hoe om te gaan met debiteuren en hulp bij het incasso-traject. Reden om de handen ineen te slaan en een aparte praktijk met betrekking tot incasso’s centraal te regelen binnen facily LAW juristen & mediators; hiermee vullen we de vraag naar het starten van een incasso-traject in.

Vordering ter incasso uit handen geven?

De vaste cliënten van de diverse franchisenemers kunnen de vraag bij hun vaste accountmanager neerleggen, waarna deze direct opgepakt wordt door de incassomedewerkers en incassojuristen van facily LAW juristen & mediators. Je blijft als cliënt van facily LAW (facily LAW juristen & mediators of facily LAW advocatuur) dus altijd zelf bij jouw eigen vertrouwde leverancier voor juridische dienstverlening, waarmee jouw kwaliteitseisen op juridisch gebied gewaarborgd blijven bij een buitengerechtelijk of gerechtelijk incasso-traject.

Jarenlange ervaring met incasso’s

De incassojuristen van facily LAW juristen & mediators hebben een jarenlange ervaring binnen zowel het minnelijke- als het gerechtelijke incasso-traject, waardoor zij snel, adequaat en voortvarend een incasso-traject op kunnen starten. Mocht een vordering te hoog zijn om deze voor te leggen aan een kantonrechter? Ook in dat geval kunnen wij hiermee aan de slag, we kunnen vorderingen hoger dan € 25.000,00 aan de advocaten van facily LAW advocatuur  voorleggen. Je hebt dus niet meer te maken met vorderingen die uit handen worden gegeven aan derde partijen, maar deze blijven binnen jouw eigen vertrouwde organisatie die jou verder zal begeleiden en bijstaan bij het incasseren van jouw vordering.

Op de hoogte blijven van jouw vorderingen

De incassomedewerkers van facily LAW juristen & mediators zijn volledig op de hoogte van de regels inzake de Wet Incasso Kosten (WIK) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tevens zijn zij zich ervan bewust hoe het maatschappelijk verantwoord incasseren van vorderingen eruit moet zien. Daardoor houden zij jouw belangen binnen het incasso-traject scherp voor ogen. Anders dan bij sommige andere bedrijven die actief zijn binnen de incassobranche, houden wij jou constant op de hoogte van de genomen en nog te nemen stappen van jouw vordering, waarbij we je uitleggen wat deze stappen inhouden, zodat je weet wat de status van jouw vordering is en op de hoogte bent van de te bewandelen weg. Je kunt de voortgang van jouw vordering dan ook te allen tijde volgen via het cliëntenportaal van facily LAW juristen & mediators, zodat je altijd op de hoogte bent van de up-to-date informatie van jouw vordering.

Contact over incasso-mogelijkheden?

Mocht je met een onbetaalde factuur blijven zitten en deze willen laten incasseren, of wil je meer informatie over de incassopraktijk van facily LAW juristen & mediators? Neem dan contact op met jouw accountmanager of ons secretariaat. Onze incassomedewerkers staan je graag te woord en nemen desgewenst direct actie om jouw vorderingen alsnog te incasseren. Je kunt hiervoor bellen naar 085 – 2 10 11 12 of mailen naar incasso@facilyLAW.com.