Iets waar je liever niet aan denkt, maar wat toch nooit helemaal te voorkomen valt; een klant betaalt niet. Wat te doen? En al helemaal als je klant na de eerste e-mailtjes of telefoontjes niet thuis geeft? Wij begrijpen als geen ander dat jij als ondernemer er niet op zit te wachten, continu achter je klant aan te moeten zitten. Jij wilt je gewoon bezighouden met de kernactiviteiten van je onderneming. Incassowerkzaamheden zijn dat niet. Wij helpen je daar graag bij. De incassoafdeling van facily LAW heeft ruime ervaring in het incasseren van facturen. Conflicten lossen wij bij voorkeur gezamenlijk met de klant en alle andere partijen op. Tenslotte levert een oplossing die partijen zelf hebben kunnen bereiken pas echt een win-win situatie op. En als het echt niet anders kan, staan wij onze klanten natuurlijk bij in een procedure bij de rechter.

Sterke incassodienstverlening voor ondernemers en particulieren

Het is noodzakelijk om bovenop de betaling van je facturen te blijven zitten. facily LAW kan hierin behulpzaam zijn, zodat de ondernemer kan blijven doen waar hij goed in is: ondernemen. Uiteraard proberen wij eerst buiten rechte met de debiteur tot een oplossing te komen. Wij hanteren een faire benadering die past bij jou als ondernemer.

In 9 van de 10 gevallen komen we tot een betalingsregeling of wordt de openstaande vordering ineens voldaan en is een gang naar de rechter helemaal niet noodzakelijk. In een aantal gevallen wordt er geen resultaat bereikt en kunnen wij jou bijstaan in de gang naar de rechter. Uiteraard wordt elke stap besproken, zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan.

In plaats van het heen en weer sturen van ellenlange mails met bijlagen, en het voeren van overleg over de haalbaarheid, bieden wij een makkelijke tool aan om zelf je openstaande facturen van een debiteur te uploaden en real time de voortgang van jouw incassodossier volgen. Je hoeft alleen maar te melden dat je toegang wenst te krijgen tot onze cliënt portal en je kunt aan de slag. De stukken komen automatisch in het dossier dat wij voor jou in behandeling nemen.

Wil jij ook het incassotraject van jouw openstaande facturen uit handen geven? Neem dan eens contact op met onze incassospecialisten. Wij doen ons best de betaling voor elkaar te krijgen, terwijl jij je verder kunt richten op waar je goed in bent: ondernemen.

 

Onze visie

Nederland, het land van de (veranderende) wet- en regelgeving. Ondernemers en particulieren komen steeds vaker terecht in juridische discussies en procedures. Doordat de overheid zich terugtrekt, moeten mensen en bedrijven steeds meer zelf gaan betalen om voor hun recht op te kunnen komen. Een kritische blik op mogelijkheden om juridische kosten te beperken, wordt hiermee steeds dwingender. Maar dat mag nooit ten koste gaan van jouw recht.

In onze visie moet iedereen dan ook kunnen rekenen op de ondersteuning die zij nodig hebben. facily LAW faciliteert haar klanten dan ook om de balans te vinden zonder het belang van de klant, zowel financieel als ook uit het oogpunt van je recht, uit het oog te verliezen.

Ethische principes binnen facily LAW

Binnen facily LAW hebben wij ethische principes gedefinieerd die leidend zijn in onze dagelijkse activiteiten. Loyaliteit, respect voor mensen, transparantie en zakelijke integriteit zijn deze ethische principes.

Loyaliteit
Loyaliteit is een van de hoekstenen van de activiteiten binnen facily LAW. Onze dienstverlening naar onze klanten, de samenwerking met onze collega’s en aandeelhouders is gebaseerd op eerlijke, open relaties.

Respect voor mensen
Interactie met mensen, zoals onze klanten en ook onze collega’s, vormt de kern van ons bedrijf. facily LAW behandelt iedereen gelijk, ongeacht ras, afkomst, leeftijd, geslacht, geloof, religie of levensstijl. Verbetering van de kwaliteit van leven betekent dat iedereen respect, waardigheid en aandacht toont.

Transparantie
Als onderdeel van de ethische principes achten wij transparantie binnen facily LAW het fundament onder onze bedrijfsvoering. Naar onze cliënten en onze collega’s betrachten wij volledige transparantie over wat we doen en waarom.

Zakelijke integriteit
Binnen facily LAW tolereren wij geen enkele praktijk die niet voortkomt uit eerlijkheid, integriteit en transparantie. Corrupte en oneerlijke praktijken worden door facily LAW resoluut afgewezen en medewerking daaraan wordt zonder meer geweigerd. We communiceren onze positie duidelijk aan onze cliënten en collega’s en verwachten van hen dat ze dit principe delen.

AVG-coördinator binnen facily LAW: Roy Odekerken
Klachtencoördinator binnen facily LAW: Timo van Steenis
WWFT-coördinator binnen facily LAW: Jean-Paul Buijs