De incassoprocedure bestaat uit twee fases. De incassoafdeling van facily LAW start altijd in de buitengerechtelijke fase, waarbij de debiteur gesommeerd wordt de openstaande facturen te betalen. Mocht deze debiteur de vordering toch niet betalen? Dan kunnen we in overleg met jou naar de rechter stappen om alsnog de betaling van de facturen af te dwingen.

Het starten van een incassotraject

Om een incassotraject op te starten, kun je je vordering met onderbouwende stukken indienen bij de incassoafdeling van facily LAW. Dat kan door een e-mail te sturen, maar ook door het uploaden van de betreffende stukken op onze client portal (zie de button op onze website, of op een mobiel device de optie in het menu). Na ontvangst door ons van alle stukken die betrekking hebben op de incassoprocedure, het ondertekenen van de opdrachtbrief en voorwaarden, starten wij direct de buitengerechtelijke (minnelijke) incassoprocedure.

Hoe verloopt een minnelijke incassoprocedure?

Na ondertekening van de opdrachtbevestiging wordt direct schriftelijk (per e-mail of per brief) contact met de debiteur opgenomen. Wij verzoeken hierin (nogmaals) de betalingen van de openstaande factu(u)r(en). In deze brief staat ook een overzicht van de kosten en zijn onze contactgegevens vermeld, zodat de debiteur rechtstreeks contact met onze incassospecialisten op kan nemen over de vordering.

Bij het uitblijven van contact met de debiteur, proberen wij een aantal malen contact te zoeken , om de mogelijkheden van een passende oplossing te bespreken. Lukt het dan nog niet om contact met de debiteur te krijgen, dan gaan wij over tot een sommatiebrief. Ook daarin zullen we, naast het vorderen van het verschuldigde bedrag, nog steeds een  minnelijke (betalings)regeling beproeven. Hierbij houden wij alle belangen van partijen in de gaten en houden wij ons aan de uitgangspunten rondom maatschappelijk verantwoord incasseren.

Afhankelijk van de situatie waarin de debiteur zich bevindt kan een buitengerechtelijke incassoprocedure verschillend verlopen. De meest voorkomende situaties zijn:

Volledige betaling

De debiteur betaalt het volledige bedrag in één keer aan ons, waarna wij jou als opdrachtgever berichten dat wij het dossier weer zullen sluiten en het factuurbedrag zullen doorstorten.

Betalingsregeling

De debiteur blijkt niet in staat het volledige bedrag in één keer te voldoen. Hierbij kijken wij gezamenlijk met de debiteur, en in goed overleg met jou als opdrachtgever, naar de mogelijkheid tot het treffen van een betalingsregeling. De debiteur zal dan het bedrag van de openstaande vordering in termijnen voldoen. Nadat de termijnen zijn voldaan, zullen wij het dossier sluiten en het factuurbedrag aan jou overmaken.

Een minnelijk traject zonder succes

In een enkel geval komt het voor dat een incassoprocedure geen resultaat heeft en dat de vordering niet toereikend genoeg is om een gerechtelijke incassoprocedure te starten. Hierbij zal, in overleg met jou als opdrachtgever, het dossier worden gesloten.

Is de vordering wel toereikend genoeg om een gerechtelijke incassoprocedure te starten, dan zullen wij in overleg met jou een dagvaardingsprocedure starten.