Disclaimer

facily LAW verleent u hierbij toegang tot de website en – voor gebruikers – toegang tot de client portal. Op de website worden door facily LAW afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door facily LAW en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van facily LAW en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

facily LAW aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.

facily LAW  maakt gebruikt van cookies. Deze worden uitsluitend voor analytische doeleinden gebruikt. facily LAW aanvaardt echter geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor het gebruik van cookies. Indien een bezoeker dit niet wenst, dient de bezoeker de website te verlaten en cookies in de internetbrowser te verwijderen.