Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van het dienstverband soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als zelfstandig ondernemer. Dit klinkt simpel, maar er kan best wel eens iets fout gaan, zoals hieronder te lezen is.

Activiteiten als zelfstandige staken vanwege concurrentiebeding?

Kortgeleden werd facily LAW benaderd door een zelfstandige, werkzaam in de beveiligingswereld. De voormalig werkgever had deze zelfstandig ondernemer op zeer intimiderende wijze benaderd en stelde dat er een concurrentiebeding bestond en deze zelfstandige de activiteiten als zelfstandig beveiliger per direct moest staken.

Na een eerste toetsing van de stukken, heeft facily LAW dezelfde avond nog een voorlopig advies uitgebracht, waardoor deze zelfstandig ondernemer de volgende dag geen risico liep. De dag erop hebben de juristen van ons kantoor zich gebogen over de overeenkomsten, het aanvullende aanhangsel en addendum en konden daaruit concluderen dat er geen sprake was van een geldig concurrentiebeding.

Wat was er aan de hand?

De bewuste persoon was voorheen werkzaam als beveiligingsbeambte bij een beveiligingsorganisatie en had daar een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze werd later omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door een “aanhangsel arbeidsovereenkomst”. In dit aanhangsel was een concurrentiebeding opgenomen. Er was dus geen nieuwe arbeidsovereenkomst opgesteld, waardoor het aanhangsel gekwalificeerd kon worden als “afwijkende afspraken”.

Een aantal maanden later gepromoveerde deze persoon naar een leidinggevende functie; de promotie werd vastgelegd in een “addendum arbeidsovereenkomst”. In dit addendum werd nadrukkelijk bepaald dat alle vroeger geldende afwijkende schriftelijke of mondelinge afspraken zouden worden vervangen. Dit addendum en de tijdelijke arbeidsovereenkomst vormden dus het geheel van gemaakte afspraken tussen deze persoon en de (voormalig) werkgever. Door het van toepassing verklaren van het addendum, zijn de eerder gemaakte afspraken uit het aanhangsel dus komen te vervallen en was er geen sprake meer van een concurrentiebeding.

Geen sprake van een concurrentiebeding

Nu de conclusie kon worden getrokken dat er geen sprake meer was van een concurrentiebeding, heeft deze zelfstandige de opbouw van haar onderneming voortgezet en kon zelfs al een aantal nieuwe opdrachtgevers verwelkomen.

Vragen over toepassing of geldigheid van een concurrentiebeding?

Mocht je naar aanleiding van dit artikel vragen hebben over de geldigheid van het concurrentiebeding of andere bedingen in arbeidsovereenkomsten en een probleem als dit willen voorkomen? Neem dan contact op met onze juristen om de bestaande arbeidsovereenkomsten te laten scannen of om nieuwe, op maat gemaakte, arbeidsovereenkomsten te laten maken.

Volgende week zal jurist Michiel Manshande verder op het juridische kader rondom het concurrentiebeding ingaan.