De zogenaamde “flexwet” die in 2015 werd ingevoerd, leidt tot ontwikkelingen die nu net tegengegaan moesten worden door de nieuwe wet.  Als wij de politieke en maatschappelijke geluiden goed beluisteren, lijkt het dat de wet 8 maanden na de invoering zijn langste tijd alweer gehad heeft. Bijna geen werknemer krijgt nog een vast contract. Volgens deskundigen werkt de wet averechts en werkgevers verzetten zich er fel tegen.

Hoogleraren, juristen en werkgevers schetsten afgelopen woensdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer het beroerde beeld. Werknemers staan juist sneller op straat in plaats van dat ze na 2 jaar een vast contract krijgen. Dat komt doordat werkgevers geen vaste dienstverbanden durven aan te bieden. Want biedt je een vast dienstverband aan, dan moet je heel goed beslagen ten ijs komen om een ontslag erdoor te krijgen. En lukt het je dan het ontslag erdoor te krijgen, dan kost het je vaak nog behoorlijk veel geld doordat je transitievergoeding moet betalen.

Zo stond vandaag in de pers te lezen: “De criticasters vinden een luisterend oor in de Tweede Kamer, ook bij coalitiepartijen VVD en PvdA. Deze wet moet zekerheid en perspectief geven. Het tegendeel is helaas realiteit. De Tweede Kamer wil onder meer een oplossing voor sectoren met seizoenswerk, zoals de horeca en recreatie. Daar klagen ondernemers dat ze seizoenskrachten niet meer dan twee perioden aaneengesloten kunnen laten werken.

Coalitiegenoot VVD wil het ontslagrecht aanpassen, net als oppositiepartijen CDA en D66. Kantonrechters willen meer maatwerk kunnen leveren dan nu mogelijk is, daar moet de minister naar kijken, stelt de VVD. Nu zijn de gronden om iemand te ontslaan strikt opgenomen in de wet, met als gevolg dat contracten via de rechter minder snel worden ontbonden dan voorheen “.

Zoals wij al in het nieuwsbericht van 28 januari jl. schreven, is het zaak dat voordat aan een ontbinding van een arbeidsovereenkomst wordt begonnen, goed te onderzoeken of het dossier voldoende aanknopingspunten biedt. Want zelfs bij bedrijfseconomische redenen kan een ontslag een lange lijdensweg zijn voor zowel de werkgever als ook voor de werknemer.

Voorkom dat u verdwaalt in het doolhof van het arbeidsrecht door ons vooraf het (ontslag/personeels)dossier op inhoud te laten beoordelen.