Alle medewerkers van een particuliere beveiligingsorganisatie of recherchebureau moeten voor aanvang van hun werkzaamheden gescreend worden door de afdeling Korpscheftaken van de politie, zelfs als zij geen beveiligings- of recherchewerkzaamheden uitvoeren.
Voor stagiaires in de beveiliging is dit niet anders, ook zij moeten toestemming hebben om hun stage te mogen vervullen bij een beveiligingsbedrijf. Wij hebben afgelopen tijd meermaals gehoord dat een beveiliger in opleiding, waarvan de toestemming geweigerd werd, niet wist dat een strafbeschikking of oudere veroordeling ertoe zou leiden dat hij geen stage mocht lopen.

Wanneer wordt een beveiligingspas geweigerd?

De stagiaires in de beveiliging die wel goed voorgelicht waren door hun opleider hebben op voorhand contact gezocht met politie en OM en daar werd in enkele gevallen verteld dat het niet zo’n vaart zou lopen. Niets is echter minder waar!
Om een beveiligingspas te krijgen mag degene waar de toestemming voor gevraagd wordt:

  • de laatste 8 jaar geen gevangenis- of taakstraf voor het plegen van een misdrijf opgelegd hebben gekregen;
  • de laatste 4 jaar geen geldboete, strafbeschikking of transactie voor het plegen van een misdrijf opgelegd hebben gekregen;
  • niet op grond van andere bekende en relevante feiten onvoldoende betrouwbaar of geschikt worden geacht.

Het laatste houdt in dat er geen sprake hoeft te zijn van een veroordeling; een redelijke verdenking is hiervoor al genoeg. Dus ook een sepot kan tot weigering leiden.

Wat kun je hiertegen doen?

Wij krijgen dan ook regelmatig de vraag of hier helemaal niets tegen te doen is. Dat is er gelukkig wel. De beleidsregels kennen een hardheidsclausule paragraaf 2.3.1 BPBR waar in sommige gevallen een beroep op gedaan kan worden, dit beroep dient echter goed onderbouwd te worden. De afdeling Korpscheftaken kan in geval van een veroordeling afwijken van het bepaalde in paragraaf 2.3 onder a of b indien, gelet op de aard van het strafbare feit, de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd, de geringe kans op recidive en recente persoonlijke ontwikkelingen, toepassing daarvan een voor betrokkene onevenredig nadeel zou meebrengen ten opzichte van het daarmee te dienen belang.
Dit zou dus bij een oudere veroordeling van toepassing kunnen zijn.

Bewustwording van stagiaires in de beveiliging en beveiligers zelf

Wat nog veel belangrijker kan zijn, is de bewustwording van stagiaires in de beveiliging, maar ook beveiligers zelf. Een misstap kan betekenen dat je voor een langere periode niet meer mag werken.
Mocht je nu als werkgever te maken krijgen met een weigering of intrekking van een pas, leg dan diegene uit wat de gevolgen zijn en zorg ervoor dat het zienswijzegesprek goed onderbouwd gevoerd wordt. Enerzijds omdat hier nog op beslist kan worden dat de toestemming toegewezen wordt en anderzijds omdat dit de basis is voor de eventuele verdere juridische procedure. Wordt het zienswijzegesprek niet goed onderbouwd gevoerd, dan wordt de bezwaar- en beroepprocedure een stuk ingewikkelder.

Advies benodigd?

Wij hebben bij facily LAW de kennis in huis om je in geval van een weigering of intrekking van een beveiligingspas bij te staan in het zienswijzegesprek en de bezwaar- en beroepprocedure. Wij kunnen vooraf toetsen wat de haalbaarheid van jouw zaak is en je hierin uitgebreid adviseren. Neem daartoe contact met onze beveiligingsexpert op: Jean-Paul Buijs.