Als wordt vastgesteld dat je contractpartner zich niet op overmacht kan beroepen, moet hij in principe de overeenkomst nakomen. Doet hij dat niet, is hij schadeplichtig en mag je bijvoorbeeld winstderving en doorlopende kosten vorderen.  Echter, het is de vraag of dit juridische gelijk je ook commercieel gaat helpen.  Wij schatten in dat de Corona crisis namelijk op een gegeven moment eindigt en dan zal een eventueel halsstarrige houding je niet in dank worden afgenomen. Bedenk dus goed of het ‘juridische korte termijn succes’ opweegt tegen de ‘commerciële lange termijn gevolgen’.