Pensioenopbouw gaat gewoon door, omdat pensioen wordt opgebouwd over het loon en het loon moet voor de volle 100% worden doorbetaald.