Ja, dat kan. Als je in die periode besluit de tijdelijke medewerker een verlenging van het contract aan te bieden, dan kan dat.

Let wel op dat je in het geval je het contract niet wenst te verlengen, tijdig de schriftelijke mededeling doet aan de medewerker. De termijn van 1 maand aanzegging blijft immers bestaan.