Het UWV voert de NOW regeling uit.

Er wordt gestreefd naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september kan worden aangevraagd.

Je kunt via de website van het UWV de aanvraag indienen: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/now-aanvragen.

Je kunt je boekhouder, accountant of jurist eventueel vragen je hierbij te helpen.