De werkgever is het niet toegestaan,  als gebruik wordt gemaakt van de NOW regeling, ontslag aan te vragen voor medewerkers op grond van bedrijfseconomische redenen. De werknemers ontvangen tijdens de periode waarin de NOW regeling van kracht is hun volledige salaris. De werknemer hoeft geen aanspraak te doen op de WW, dus er worden dan ook geen WW-rechten opgesoupeerd.