Webwinkels moeten naar hun consument-klanten voldoen aan diverse informatieplichten. Zij moeten de consument onder meer laten weten, wat de voornaamste kenmerken van de zaken of diensten zijn die de consument afneemt (“wat koop je?” of “wat mag je van ons verwachten?”), vertellen wie ze zelf zijn en waar ze gevestigd zijn en of de consument het recht heeft de koop na levering van de zaken te annuleren. In een arrest uit november 2021 oordeelde de Hoge Raad al dat het de webwinkel geld kan kosten als hij zich niet aan de informatieplichten houdt. Recent is door het Hof van Justitie van de Europese Unie tot tweemaal toe op de materie ingegaan. In een eerste arrest oordeelde het Hof dat de informatiepunten ook in algemene voorwaarden verpakt kunnen worden. In een tweede arrest oordeelde het Hof dat op de betaalknop in een online winkel duidelijk moet worden aangegeven dat de consument betalingsverplichtingen aangaat.

Informatieplichten in algemene voorwaarden van webwinkel

Het was al een veel voorkomend gebruik onder webwinkels in de algemene voorwaarden op te nemen, wie de verkoper was, waar de klant met eventuele klachten terecht kan en of de klant het recht heeft de online aankoop alsnog te ontbinden. De verbazing was dan ook groot toen de vraag werd gesteld, of dat wel in algemene voorwaarden kon. Gelukkig luidt het antwoord “ja”: ook in algemene voorwaarden kan de webwinkel aan zijn informatieplichten voldoen. De webwinkel moet dan wel zorgen dat de algemene voorwaarden op een duurzame gegevensdrager worden verstrekt. Daaronder vallen de tekst in een e-mail of een pdf-bestand bij een e-mail. Een publicatie op de website of op een online dashboard gelden niet als duurzame gegevensdrager.

Webwinkel moet aangeven dat klant betalingsverplichtingen aangaat

De webwinkel moet op zijn bestelknop duidelijk aangeven dat de klant betalingsverplichtingen aangaat. De idee van de regelgeving is namelijk dat de klant niet ineens met betalingsverplichtingen wordt geconfronteerd. Deze tekst is dwingend en moet dus worden gebruikt. Met een stelling “ach, de klant snapt toch aan het euroteken wel dat hij moet betalen”, redt de webwinkel het niet.

De teams van facily LAW advocatuur en facily LAW juristen helpen jou graag met het op juiste wijze inrichten van jouw webwinkel, zodat jij optimaal aan de regelgeving voldoet. Interesse? Neem dan contact op met onze specialisten.