Non-conformiteit van een auto

Onlangs wees de Rechtbank Amsterdam vonnis in de zaak over vermeend gesjoemel met de CO2-uitstoot van auto’s van de Volkswagen Groep. De zaak was aanhangig gemaakt door een claimstichting die vond dat de consumenten misleid waren doordat de auto’s meer CO2 uitstoten dan is opgegeven. De rechtbank heeft de vordering toegewezen. Het vonnis bevat meerdere interessante aspecten – denk bijvoorbeeld aan de grote aandacht voor milieu, die eerder al tot uiting kwam in de zaken rondom Urgenda en Shell – maar trekt vooral de aandacht door de aandacht voor non-conformiteit.

Wat is non-conformiteit?

Als koper – zowel zakelijk als consument – heb je recht op gekochte waar die aan de overeenkomst voldoet, aldus de wet. Dit betekent dat je moet krijgen, wat je normaal van dit soort zaken kunt verwachten. Deze verwachtingen kunnen door de verkoper worden verhoogd (bijvoorbeeld als hij een bepaalde functionaliteit toezegt), dan wel worden verminderd. Het volgende dient als voorbeeld: als een auto wordt verkocht met de opmerking “schade-auto” mag de koper niet verwachten dat deze spiksplinternieuw en onbeschadigd is. Sowieso is dat geen verwachting die de koper bij tweedehandsauto’s mag koesteren. Daarentegen mag de koper van een moderne tweedehandsauto wel een werkende boordcomputer verwachten. Ook de aankoopprijs is van belang bij het bepalen van de gerechtvaardigde verwachtingen. Zo hoeft de koper van nieuwe Ferrari met een nieuwprijs van enkele honderdduizenden euro’s geen piepende stoelen te verwachten. Voldoet de auto niet, is sprake van non-conformiteit.

Wat doe je bij non-conformiteit

Als nu blijkt dat de zaak niet is wat de koper mocht verwachten, kan hij kosteloos herstel, vervanging of herlevering van de zaak verlangen. Als de koper een consument is, kan hij ook ontbinding of prijsvermindering vorderen. In de procedure over de CO2-sjoemel wees de rechtbank prijsvermindering toe. Op die manier kun je non-conformiteit een halt toeroepen.

Het is dan wel zaak dat jij als koper de juiste stappen zet, zoals tijdig klagen, in gebreke stellen en deugdelijk sommeren. Onze specialisten helpen jou graag jouw recht te halen. Interesse? Neem dan contact met ons op.