De woningnood is hoog, maar niet iedereen is even blij met die extra woningen als dat betekent dat een groot appartementencomplex in je ‘achtertuin’ komt. Zo’n bouwplan heeft consequenties voor je woon- en leefklimaat en de waarde van je huis. Logisch dat er daarom veel procedures worden gevoerd tegen bouwplannen. Maar deze procedures vertragen de uitvoering van de bouwplannen wel. Minister Hugo de Jonge wil hier verandering in brengen.

Huidige situatie bij bouwplan

Het is nu mogelijk meerdere keren een rechtsmiddel in te stellen tegen hetzelfde bouwproject. Het gevolg is dat het daardoor vaak meerdere jaren extra duurt voordat daadwerkelijk met de bouw van woningen begonnen kan worden. In de meeste gevallen leiden al deze procedures niet of slechts zeer beperkt tot aanpassingen van het plan.

Spanningsveld belangen bij bouwplan

In mei 2022 riep minister De Jonge dat het hem enorm stoort dat de procedures tegen bouwplannen eigenlijk altijd de belangen verdedigen van de mensen die al een huis hebben. Dat is wat kort door de bocht, want mensen moeten voor hun eigen belangen en eigendom kunnen opkomen. Een woningbouwproject kan immers forse impact hebben op bijvoorbeeld privacy, geluid, verkeersdrukte en de woningwaarde.

Rapport Neprom

Op 1 september vorig jaar stuurde Neprom (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) een brief met rapport naar de minister met het verzoek om onnodige vertraging woningbouw door bezwaar- en beroepsprocedures terug te dringen. Het rapport bevat een aantal concrete voorstellen voor de aanpassing van wet- en regelgeving rondom de ontwikkeling en bouw van nieuwe woningen.

Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw

Op 19 januari jl. heeft minister De Jonge het ‘Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het plan bevat meerdere versnellingsacties die ervoor moeten zorgen dat woningbouwprojecten sneller kunnen worden gerealiseerd.

Inperken rechtsmiddelen tegen bouwplan

Eén van de versnellingsacties is het aanpassen van wet- en regelgeving om te snijden in de huidige rechtsmiddelen. Waar nu beroep en hoger beroep mogelijk is voor omgevingsvergunningen, is het de bedoeling dat begin dit jaar nog in het wetsvoorstel regie op de volkshuisvesting komt te staan dat voor woningbouw alleen nog beroep bij de Raad van State mogelijk is voor omgevingsvergunningen. Voor de rechtspraktijk betekent dit een belangrijke wijziging.

Deze eenmalige beroepsmogelijkheid geldt nu ook al voor bestemmingsplannen. De Raad van State is deskundig genoeg om ook bij omgevingsvergunning in één instantie een gewogen beslissing te nemen.

Hulp nodig bij het voeren van een procedure tegen bouwplannen?

Het inperken van rechtsmiddelen tegen omgevingsvergunningen zal zeker wel tijdwinst in het ontwikkelproces opleveren. Geen onlogische stap om sneller woningen te kunnen bouwen. Het doel heiligt de middelen. De minister wil dat woningbouwprojecten al in drie jaar klaar zijn. Dat lijkt niet reëel. Het is echter wel zorgwekkend dat de rechtspositie van woningeigenaren wordt aangetast. Hoe dan ook, onze specialisten staan je graag bij in procedures tegen bouwplannen om een goed woon- en leefklimaat voor jou te borgen. Dus heb je onze hulp nodig bij het voeren van een bezwaar- of beroepsprocedure, neem dan contact op met onze specialisten.